Aktuality

Průběh výstavby

Listopad 2022

Aktuální zprávy ze stavby: provádí se zajištění stavební jámy, realizují se piloty a provádí se skrývka ornice...

Více


Naše další projekty